حقوق بازنشستگان سال آینده چقدر زیاد می‌شود؟
در گفتگو با محسن زنگنه، نماینده مجلس مطرح شد

حقوق بازنشستگان سال آینده چقدر زیاد می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت:متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوعی است که بر اساس مقاطع زمانی اجرای برنامه هفتم مورد توجه و اجرا قرار خواهد گرفت.