چهارمین جلسه شورای ترافیک سال 1402 در منطقه آزاد کیش برگزار شد
به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش

چهارمین جلسه شورای ترافیک سال 1402 در منطقه آزاد کیش برگزار شد

ساماندهی موتورهای شارژی، ملزم شدن اسنپ به پیروی از قوانین ترافیکی و حمل و نقل کیش، تایید واردات خودروهای حمل و نقل عمومی از سوی دولت، ارائه طرح و ایده در ساماندهی موتورهای شارژی از سوی دو شرکت دانش بنیان،  در چهارمین جلسه شورای ترافیک سال 1402 در منطقه آزاد کیش تشریح و بررسی شد.