متهمان رمز ارز «کینگ‌مانی» به دام  افتادند
رئیس کل دادگستری استان تهران:

متهمان رمز ارز «کینگ‌مانی» به دام افتادند

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.