کمیته ارزی اتاق ایران مجدداً احیا شد
با مصوبه هفته جاری هیات رئیسه اتاق ایران،

کمیته ارزی اتاق ایران مجدداً احیا شد

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می گوید: براساس درخواست‌ فعالان اقتصادی بخش خصوصی، کمیته ارزی اتاق ایران با مصوبه هیات رئیسه اتاق احیا شده و جلسات این کمیته هر دو هفته با حضور ذی‌نفعان و سیاست‌گذاران ارزی برگزار می‌شود.