شایسته جایزه ویژه! سیاسی‌اند
کنایه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به نمایندگان منتخب این دوره از مجلس شورای اسلامی:

شایسته جایزه ویژه! سیاسی‌اند

کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در روزنامه شرق نوشت: کشاندن مردم به پای صندوق رأی وظیفه احزاب است نه حاکمیت. چرا باید کل حاکمیت خود را خرج دعوای سانا، مانا، پانا، جانا و… کند؟