ماجرای گارانتی ۳ هزار تومانی چیست؟

گارانتی کالا،یکی از مولفه های بسیار تعیین کننده در جذب مشتری و افزایش ضریب فروش آن در بازار به شمار می رود،امری که متاسفانه بعضا در بازار ایران فاقد کارکرد واقعی خود است و به تعبیری در بسیاری از حوزه ها ، تنها به یک شعار تبلیغاتی خلاصه می شود. تجارت آسیا- گارانتی یا تامین