چرا عراق بدترین گذرنامه دنیا را دارد!

براساس تازه ترین رتبه بندی سایت «پاسپورت ایندکس»، عراق برای پانزدهمین سال متوالی به همراه افغانستان، بدترین گذرنامه دنیا را دارد امری که باعث انتقاد عمومی در این کشور شده و وزارت خارجه اش را به واکنش واداشته است تجارت آسیا – عراق بر اساس این رتبه بندی به همراه افغانستان در قعر این رتبه