گران ترین قهوه دنیا را در کدام کشور می کارند؟

قهوه ای که در این ناحیه کاشت می شود یکی از قهوه های گرانقیمت دنیاست که عموما به طور عمده به ژاپن صادر می شود. تجارت آسیا – کوههای آبی یا «Blue Mountains» در شرق جامائیکا در ۳۰ مایلی تپه های استونی ، ۸ مایلی شمال کینگستون(پایتخت) و شرق دریای کارائیب قرار گرفته اند. ارتفاع