پیگیر”گردشگری آسان و ارزان” هستیم
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران:

پیگیر”گردشگری آسان و ارزان” هستیم

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت:اصلی ترین نقطه کار در نمایشگاه امسال مشخص شدن تهران به عنوان مقصد گردشگری با شعار “تهران دیدنی” است.