هشتمین نشست معاونین فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور در اروند برگزار شد
مدیرتوسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند:

هشتمین نشست معاونین فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور در اروند برگزار شد

مدیرتوسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: هشتمین نشست معاونین فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مدیران گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از امروز در اروند برگزار  شد.

حضور اروند در نمایشگاه بصره عراق
مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند خبرداد:

حضور اروند در نمایشگاه بصره عراق

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند گفت:این سازمان تفاهمنامه‌های خارجی توسط آژانسهای شهرهای آبادان و خرمشهر منعقد کرده است.