تجلیل از راهنمای برتر گردشگری قشم
به مناسبت روز جهانی راهنمایان گردشگری:

تجلیل از راهنمای برتر گردشگری قشم

مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت: به مناسبت روز جهانی راهنمایان گردشگری از تلاش ها و فعالیت های زکریا نوری، همیار ژئوپارک جهانی قشم و راهنمای زمین گردشگری تجلیل شد.