هشتمین نشست معاونین فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور در اروند برگزار شد
مدیرتوسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند:

هشتمین نشست معاونین فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور در اروند برگزار شد

مدیرتوسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: هشتمین نشست معاونین فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مدیران گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از امروز در اروند برگزار  شد.