خبر خوش گمرک برای صادرکنندگان کالاهای صادراتی
با هدف تسریع و تسهیل در تجارت خارجی:

خبر خوش گمرک برای صادرکنندگان کالاهای صادراتی

گمرک ایران با هدف تسهیل صادرات تولیدکنندگان کالاهای صادراتی بخشنامه جدیدی صادر کرد که بر اساس آن صادرات برخی کالاها در صورت تایید گمرک و بر اساس سابقه صادر کننده از ارسال مکرر کالا به آزمایشگاه خودداری شود. به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» اداره کل دفتر صادرات گمرک با هدف تسریع و تسهیل در

مشکل مالیاتی صادرکنندگان رفع شد

مشکل مالیاتی صادرکنندگان رفع شد

مصوبه مالیات علی‌الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام و درخواست فعالان بخش خصوصی در خصوص اصلاح یا توقف آن در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مقررشد، متوقف شود.