ترانزیت خارجی ایران رکورد زد
گمرک ایران:

ترانزیت خارجی ایران رکورد زد

گمرک ایران اعلام کرد: ترانزیت خارجی از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش نشان می دهد.