واریز یارانه بهمن به تعویق افتاد
آخرین وضعیت پرداخت یارانه:

واریز یارانه بهمن به تعویق افتاد

طرح «فجرانه» با یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومان از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ (۲۵ و ۳۰ بهمن) تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۵ و ۳۰ اردیبهشت) اجرا می‌شود.