وقتی یارانه پولدارها چند برابر فقراست!

تجارت آسیا – یک اقتصاددان ضمن انتقاد از نحوه مواجهه دولت با تحریم ها، به مقایسه رفتار دولت روسیه و دولت ایران بعد از اعمال تحریم پرداخت و گفت که در چنین شرایطی باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. این اقتصاددان جوان در این زمینه به موضوع پرداخت 60 تا 80 میلیارد دلار یارانه

چرا یارانه ثروتمندان حذف نمی‌شود؟

این روزها در میان محافل خبری و رسانه ای سوال جالبی مطرح می‌شود که طرح آن ذاتا اشتباه و غیرقانونی است. آن سوال این است: ” چرا یارانه ثروتمندان حذف نمی‌شود؟” تجارت آسیا – این روزها در میان محافل خبری و رسانه ای سوال جالبی مطرح می‌شود که طرح آن ذاتا اشتباه و غیرقانونی است.