یورو در نیما به مرز ۱۰هزار تومان رسید

یورو امروز در بازار ثانویه ۹۹۵۸ تومان معامله شد. تجارت آسیا – نرخ امروز ارز در سامانه نیما به ازا هر یورو حدود ۹۹۵۸ تومان بود. مجموع فروش ارز حاصل از صادرات، امروز به حدود ۴۶میلیون یورو رسید. مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۱۶ مرداد تا امروز به ۴ میلیارد و ۴۲۷