افزایش توان صادراتی با ارائه مشوق‌های مالیاتی به مناطق آزاد

افزایش توان صادراتی با ارائه مشوق‌های مالیاتی به مناطق آزاد

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی با اشاره به محوریت و اهمیت اصلاح مشوق‌های مالیاتی گفت: قوانین مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از اجزای حیاتی استراتژی‌های توسعه اقتصادی با هدف جذب سرمایه جهانی و ارتقای صنایع صادرات محور است.